Home

Vanwege een update van de php naar 8.1 heeft deze site een ander uiterlijk gekregen. Wij doen ons best om e.e.a. zo spoedig mogelijk in de oude staat terug te brengen.
Watersportvereniging Emmen en Omstreken

De Watersportvereniging Emmen en Omstreken is op 3 februari 2006 officieel opgericht (akte bij de notaris gepasseerd) en telt inmiddels ruim 90 leden. Onze vereniging zet zich in voor een goede haven met uitstekende aanlegplaatsen, een clubhuis, watertappunten en elektra aansluitingen. De toekomst, een haven voor de watersportvereniging

De door ons beheerde ligplaatsen zijn te vinden aan de oevers van de “Vaart ZZ” te Nieuw Amsterdam en aan de oever van het “Van Echtenskanaal” in Klazienaveen. Deze beide stukken vaarwater maken deel uit van de “Verlengde Hoogeveensche Vaart”. Een tussen 1852 en 1863 uitgegraven kanaal welke een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontginning van de veengebieden in Zuid-Oost Drenthe.

Tijdens de winterperiode zijn deze ligplaatsen voorbehouden aan onze leden. Maar in het vaarseizoen (van 1 april tot 1 november) zijn passanten ook van harte welkom !

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door onderstaande vijf mensen. Voor vragen m.b.t. de vereniging en de door ons beheerde oevers kunt u met een van hun contact opnemen. Schriftelijk (e-mail) kan natuurlijk ook. Klik hiervoor in het menu op “Contact”.

Het bestuur komt minimaal 4x per jaar bij elkaar voor een bestuursvergadering. Tevens is er (minimaal) jaarlijks een algemene ledenvergadering, waarbij alle leden welkom zijn.

Functie Naam Woonplaats Telefoonnummer
Voorzitter Piet Sakko Schoonebeek 06 26881781
Secretaris / Website Piet Sakko Schoonebeek 06 26881781
Penningmeester Koert Weber Erica 06 21450704
Bestuurslid (Havenmeester Nieuw-Amsterdam) Johan Drent Roswinkel 06 36458925
Bestuurslid (Havenmeester Klazienaveen) Hans Van Dijk Erica 06 14375110
Bestuurslid Richard Philips Emmen 06 40241125