Aanmelden als lid

Aanmelden als lid

Vergeet niet om twee recente foto’s van beide zijden van uw boot op te sturen naar secretaris@emmerwatersport.nl, anders wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.