Privacy beleid

Privacy beleid

Wie zijn wij

Wij zijn de Watersportvereniging Emmen en Omstreken, ons site-adres is: http://www.emmerwatersport.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

Reacties

De bezoekers kunnen op geen enkele manier reacties achterlaten op de website, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren worden door ons op geen enkele manier gebruikt en/of verzameld.

Contactformulieren

Contactformulieren op de site worden na het verzenden per mail verstuurd aan onze secretaris en er worden geen persoonlijke gegevens of andere gegevens van bezoeker op geen enkele manier op de website bewaard.

Cookies

Wanneer de bezoeker de website en/of de contactformulieren gebruikt, worden er op geen enkele manier cookies op de computer van de bezoeker achtergelaten.

Met wie we uw gegevens delen

De gegevens die de bezoeker ons via de contactformulieren toestuurt, worden door onze secretaris op papier bewaard. Deze gegevens worden op geen enkele manier met andere partijen gedeeld.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

De door de bezoeker en/of lid van onze vereniging verstrekte gegevens die via de contactformulieren aan onze secretaris zijn verstrekt, worden op 31 december van het lopende kalenderjaar waarin door het lid het lidmaatschap van onze vereniging heeft opgezegd vernietigd.

Welke rechten u hebt over uw gegevens

De bezoeker en/of lid van onze vereniging kan verzoeken om zijn persoonlijke gegevens in te zien en te controleren. Dit inclusief alle gegevens die het lid ons opgegeven heeft. Het lid kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van hem hebben verwijderen, uitgezonderd de gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve en wettelijke doeleinden.