Nieuws!!!

Momenteel worden alle houten balken van de ligplaatsen in Nieuw Amsterdam weggehaald, De kade balken waren in zeer slechte staat zeker het 3e en 2e gedeelte. Vandaar dat alle boot eigenaren telefoon hebben gehad om hun boot te verleggen en sommige boten zijn verlegd door de haven meesters. De leden die een ligplaats hebben op het 2e en 3e stuk kunnen hun boot weer op hun plek neerleggen. het 1e stuk wordt nog hard aangewerkt.

Inmiddels is het alweer even geleden dat de alv was op 8 Juli 2024 , Het bestuur gaat nu of is al hard aan de slag,maar ook die hebben zo vakantie en daarna weer volgas verder,

  • Leden vergadering 8 Juli 2024
  • Waar, in de molen te Veenoord Nieuw Amsterdam
  • Industrieweg 15 7844 NV Veenoord
  • Alle leden welkom incl partner!!